Novinky

Platba daně z nemovitých věcí 2021

20.Duben 2021 0 dokumentů

Vážení členové,

upozorňujeme Vás na povinnost uhradit daň z nemovitých věcí do 31.5.2021 za Vaší bytovou jednotku, kterou máte do vlastnictví. Vzhledem k mimořádné situaci sděluje MF, že u daně nebo splátky daně, která nepřevýší částku 5 000 Kč, postačí bez sankce v podobě úroku z prodlení uhradit daň do 31. prosince 2021.

Způsob platby jste si zvolili spolu s podáním daňového přiznání. V těchto dnech se Vám tedy objeví předpis platby na SIPO, nebo Vám přijde výzva finančního úřadu prostřednictvím mailu či Vám bude doručena příslušná složenka.

Karel Sobel

předseda výboru