Výbor SVD

Výbor

Karel Sobel předseda

Jasmínová 2692/43

JUDr. Eva Belšánová místopředseda

Jasmínová 2701/59

Jitka Saidlová člen

Jasmínová 2690/39

Pavla Matoušková člen

Jasmínová 2691/41

Hana Nečasová člen

Jasmínová 2693/45

Vladimír Dolejší člen

Jasmínová 2694/47

Marie Tomková člen

Jasmínová 2695/49

Miroslav Voříšek člen

Jabloňová 1719/67

Jiří Dvořák člen

Jasmínová 2697/53

Květuše Dvořáková člen

Jasmínová 2698/55

Petr Obdržálek člen

Jasmínová 2699/57

JUDr. Vlastislav Šafránek náhradník

Jasmínová 2696/51