Novinky

Shromáždění vlastníků 2021 - Per rollam

16.Listopad 2021 0 dokumentů

Vážení vlastníci,

vzhledem k přetrvávající epidemiologické situaci není možné uskutečnit shromáždění vlastníků v letošním roce standardní formou, to je svoláním schůze tak, jak jste byli doposud zvyklí. Z tohoto důvodu proběhne letošní hlasování v souladu s Čl. IX Stanov společenství opět mimo zasedání (tzv. per rollam). V těchto dnech Vás proto navštíví jednotliví zástupci Vašich vchodů, kteří Vám předají dokument návrhu Usnesení. Vlastníkům, kteří zde nebydlí, bude dokument spolu s průvodním dopisem zaslán poštou. Vyplněný hlasovací formulář, prosím, odevzdejte zástupci svého vchodu, nebo je možné jej vhodit do schránky umístěné v domě 2701/59, Jasmínová 59, Praha 10, příp. jej vyplněný naskenovat a zaslat e-mailem na adresu: sv.jasminova@seznam.cz. Termín pro odevzdání vyplněných hlasovacích formulářů je nejpozději do 2. 12. 2021. 

Prosíme Vás v této věci o maximální součinnost, neboť se jedná o nutné záležitosti, které patří do kompetence shromáždění vlastníků.

Předem Vám děkujeme za Vaši spolupráci a přejeme Vám všem hlavně hodně zdraví v této nelehké době a věříme, že v roce příštím se budeme moci všichni opět společně setkat na řádné schůzi.

Karel Sobel - předseda