Novinky

Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí

05.Září 2017 0 dokumentů

                                                                                       V Praze dne 5. 9. 2017

Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí

Vážení členové,

jen připomínáme, že pokud jste již převedli jednotku do svého osobního vlastnictví, vznikla Vám tímto povinnost podat Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, a to do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl v KN proveden vklad vlastnického práva. Ve většině případů je tento termín do 30. 09. 2017. Tiskopis i návod na vyplnění jste obdrželi v předchozích dnech.

                                                                               Karel Sobel - předseda výboru