Novinky

3. shromáždění vlastníků

10.Červen 2019 2 dokumentů

Vážení členové,

ve středu 26. června 2019 proběhne od 18.00 hodin 3. řádné shromáždění Společenství vlastníků našeho domu, které se koná ve Společenském sále VOŠSP Jasmínová 3166/37a, Praha 10 (bývalá jídelna ZŠ Jahodová).

V příloze najdete pozvánku a dále plnou moc pro případ, že byste se nemohli z nějakého důvodu této schůze zúčastnit.

Upozorňujeme, že v případě spoluvlastnictví jednotky je nutné odevzdat nejpozději do 18.6.2019 formulář "Určení společného zástupce", případně předložit zplnomocnění od ostatních spoluvlastníků. Toto platí i v případě manželů.

Při prezenci se prokážete platným občanským průkazem.

Těšíme se na Vaši účast

Karel Sobel - předseda výboru