Novinky

Platba daně z nemovitých věcí za rok 2020

12.Květen 2020 0 dokumentů

Vážení členové,

upozorňujeme Vás na povinnost uhradit daň z nemovitých věcí do 1.6.2020 za Vaší bytovou jednotku, kterou jste nabyli do vlastnictví. Vzhledem k navýšení místního koeficientu došlo k navýšení daně oproti roku 2019 na dvojnásobek.  Způsob platby jste si zvolili spolu s podáním daňového přiznání. V těchto dnech se Vám tedy objeví předpis platby na SIPO, nebo Vám přijde výzva finančního úřadu prostřednictvím mailu či Vám bude doručena příslušná složenka.

Karel Sobel

předseda výboru