Novinky

Nabídky různých společností

20.Listopad 2020 0 dokumentů

Vážení členové,

vzhledem k tomu, že jsme v posledních týdnech opakovaně zaznamenali aktivity, kdy byty obcházejí různí zástupci firem a nabízejí Vám "služby všeho druhu", důrazně Vás chceme před tímto postupem varovat. Naposledy se objevila včera nabídka na servis oken. Protože např. okna jsou v souladu s Čl. III, bodu 2, Prohlášení vlastníka, součástí společných částí budovy, řeší zásadní opravy na své náklady společenství. Stejně tak je tomu např. u radiátorů a dalších součástí. V případě jakéhokoliv technického problému je proto lepší nás neprodleně informovat, kdy jsme schopni zajistit Vám kontakt na odbornou firmu a sdělit Vám, zda si opravu budete hradit sami, či Vám ji uhradí společenství. Postup je samozřejmě na Vás, jen upozorňujeme, že v případě, že závada nebude řádně nahlášena společenství a Vy si necháte opravu, která spadá do oprav společných částí budovy, provést bez vědomí vlastníka, nebudou Vám tyto náklady proplaceny

Pokud společenství vlastníků provádí jakékoliv opravy, kdy je třeba např. zpřístupnit jednotky či jiné prostory, vždy Vás o tomto kroku s předstihem informujeme, a to prostřednictvím webových stránek a vývěsek v domech. Prosíme Vás proto, abyste v zájmu bezpečnosti Vašich obydlí, nepoštěli do domu cizí osoby

Děkujeme Vám za pochopení i spolupráci.

Karel Sobel - předseda