Novinky

7. shromáždění vlastníků

24.Říjen 2023 2 dokumentů

Vážení členové,

ve středu 15. listopadu 2023 proběhne od 18.00 hodin 7. řádné shromáždění Společenství vlastníků našeho domu, které se koná ve Společenském sále Jahodovka - VOŠSP Jahodová 2800/44, Praha 10 (bývalá jídelna ZŠ Jahodová).

V příloze najdete pozvánku a dále plnou moc pro případ, že byste se nemohli z nějakého důvodu této schůze zúčastnit.

Upozorňujeme, že v případě spoluvlastnictví jednotky je nutné odevzdat nejpozději do 7.11.2023 formulář "Určení společného zástupce", případně předložit zplnomocnění od ostatních spoluvlastníků. Toto platí i v případě manželů. Pokud jste tak již učinili v minulosti a nedošlo k žádné změně vlastnictví, toto oprávnění platí i nadále.

Při prezenci se prokážete platným občanským průkazem.

Těšíme se na Vaši účast

Karel Sobel - předseda výboru