Novinky

1. shromáždění Společenství vlastníků domu

26.Listopad 2017 2 dokumentů

Vážení členové,

v úterý 12. prosince 2017 proběhne od 18.00 hodin 1. řádné shromáždění Společenství vlastníků našeho domu, které se koná ve Společenském sále VOŠSP Jasmínová 3166/37a, Praha 10 (bývalá jídelna ZŠ Jahodová).

V příloze najdete pozvánku a dále plnou moc pro případ, že byste se nemohli z nějakého důvodu této schůze zúčastnit.

Upozorňujeme, že v případě spoluvlastnictví jednotky je nutné odevzdat nejpozději do 5.12.2017 formulář "Určení společného zástupce", případně předložit zplnomocnění od ostatních spoluvlastníků. Toto platí i v případě manželů.

Při prezenci se prokážete platným občanským průkazem.

Těšíme se na Vaši účast

Karel Sobel - předseda výboru